Welke leerlingen gaan naar Gorinchem en Zaltbommel?

Hieronder ziet u een (globale) kaart van de regio, waaruit blijkt welke plaatsen er aan Gorinchem en Zaltbommel zijn gekoppeld.

 

De Gomarus in Zaltbommel

Na vele jaren overleg is in oktober 2017 gestart met de bouw van een locatie in Zaltbommel.

Met de start van cursusjaar 2018-2019 is onze school in Zaltbommel in gebruik genomen. We verwachten dat (op termijn) ruim vijfhonderd leerlingen in Zaltbommel les zullen krijgen.

Wat is het onderwijsaanbod in Zaltbommel?

Bij de aanvang van cursusjaar 2018-2019 zijn we in Zaltbommel gestart met de volgende afdelingen en leerjaren:

  • vmbo b/k      leerjaar 1 en 2  (incl. lwoo)
  • mavo            leerjaar 1, 2 en 3
  • havo/vwo     leerjaar 1, 2 en 3 

Het volgende cursusjaar 2019-2020 zal uitbreiding plaatsvinden naar mavo 4 en dat zal ook de eindsituatie zijn voor onze vestiging daar. Uiteraard zullen wij zorgdragen voor een naadloze aansluiting als de leerlingen overgaan naar de bovenbouw van het vmbo en havo/vwo in Gorinchem.

Hoe zit het met de ruimte in het hoofdgebouw aan de Hoefslag?

Ook met de realisatie van onze vestiging in Zaltbommel komen we in Gorinchem nog ruimte tekort. We hebben inmiddels met de gemeente Gorinchem afgesproken dat wij bij ons hoofdgebouw nog een stuk gaan aanbouwen (ca. 1.000 m2). De voorbereidende gesprekken zijn inmiddels gestart. De planning is nu dat wij komend schooljaar starten en eind dit schooljaar klaar zijn. Dat betekent dat we nog één schooljaar gebruik maken van een gedeelte van de dependance.

Wat gebeurt er met de dependance in Gorinchem?

Zoals u weet, hebben we op dit moment nog een dependance aan de Lange Slagenstraat en de Neercasselstraat. Deze gebouwen zijn behoorlijk verouderd. Als wij dat gebouw verlaten hebben, zal de gemeente het gaan slopen.