MAVO

De mavo-opleiding op de Gomarus is een theoretische opleiding. Dit betekent dat je veel met je hoofd bezig bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je vijf dagen stil op een stoel moet zitten. In afwisselende lessen krijg je naast instructie ook veel denk –en doe opdrachten.

In klas 1 en 2 staan de volgende vakken op het lesrooster: Godsdienst, Nederlands, Engels, Wiskunde, Duits, Frans, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, ckv-junior, bewegingsonderwijs, natuur –en scheikunde (klas 2) en economie (klas 2).

Voor leerlingen in klas 3 en 4 die wat meer in hun mars hebben is er een sterklas. In klas 3 doe je in de sterklas ervaring op met projectmatig werken en onderzoeksmatig werken.

In klas 4 doe je normaalgesproken in 6 vakken examen, maar de leerlingen in de sterklas doen in 7 vakken examen. Ook word je in deze sterklas voorbereid op een eventuele overstap naar havo-4.

Na 4 jaar mavo krijg jij je mavo-diploma en daarmee heb je goede doorstroommogelijkheden naar mbo niveau-4 of havo. Mavo betekent ook dat je een algemene opleiding volgt. De keuze voor een beroep kun je nog even uitstellen. Je kunt met een mavo-diploma bij bijna alle vervolgopleidingen op het mbo terecht. De mavo is dus de opleiding die veel mogelijkheden biedt voor de toekomst.