Kwaliteitszorg is… systematisch werken aan verbetering van de prestatie van de hele organisatie

Uit deze slogan blijkt dat kwaliteitszorg niet alleen een houding is of een mentaliteit die alle geledingen van de school moet doortrekken (dat ook natuurlijk!). Uit deze slogan blijkt dat goede kwaliteit niet ‘toevallig’ ontstaat. Aan goede kwaliteit moet gewerkt worden, op een systematische manier. Daarbij worden vragen gesteld als: Wat willen we precies verbeteren, en wat is nu al goed? Wat willen we dan bereiken, wanneer zijn we tevreden? Hoe denken we de betere kwaliteit te bereiken en wanneer moeten we daar dan iets van kunnen merken? Dit vraagt systematisch werken, openheid naar elkaar en een professionele cultuur.

Kwaliteitszorg is… een kwestie van doorzetten

Hoewel het werken aan kwaliteitszorg soms een ‘taaie’ bezigheid is (bijna niemand krijgt energie van systemen en procedures) loont het toch de moeite om door te zetten. Als ‘Gomarus’ bekijken we jaarlijks op systematische wijze of de opbrengsten van onze school en het onderwijsleerproces in orde zijn. We gebruiken daarvoor onze eigen normen, maar natuurlijk laten we ook heel bewust de normen die de Onderwijsinspectie hanteert,  een rol spelen. Tot nu toe bleef dit deel van de kwaliteitszorg voor een flink deel beperkt tot directie en middenmanagement, maar ook op docentniveau (in de verschillende teams en vaksecties) is het onderwerp ‘opbrengsten’ al vaker onderwerp van gesprek. Concreet komt het erop neer dat niet alleen directie en middenmanagement, maar ook docenten en andere medewerkers doelen zullen formuleren en die zullen vergelijken met behaalde prestaties. Overigens omvat een goed kwaliteitszorgsysteem niet alleen onderwijsgerelateerde zaken, maar ook andere, zoals financiën, administratie, logistiek en ICT. Het is de bedoeling dat het kwaliteitszorgsysteem de komende jaren verder uitgebouwd wordt op met name deze punten.

Scholen op de kaart

Belanghebbenden van de school, zoals ouders, basisscholen, collega scholen, gemeente, kunnen voortaan online zien hoe de Gomarus presteert ten opzichte van andere scholen. Resultaten, zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen, worden getoond.

Meer informatie over Vensters VO is te vinden op: http://www.venstersvo.nl