Onderwijs

Op de Gomarus staan we voor goed frontaal onderwijs, maar daarnaast wordt ook nadrukkelijk begeleidend onderwijs gegeven. Er is voldoende ruimte om de leerlingen eigen keuzes te laten maken, passend bij de schoolsoort en de leeftijd van het kind. Daardoor wordt bevorderd dat leerlingen eigen leergedrag beginnen te reguleren en wordt het taakgericht gedrag gestimuleerd. Eén van de manieren waarop we differentiëren in de klassen is het benutten van mogelijkheden om leerlingen samenwerkend te laten leren. Leerlingen die het nodig hebben, kunnen op deze manier meer aandacht krijgen. Zo wordt het leerproces van de andere leerlingen bevorderd en oefenen de leerlingen meer sociale vaardigheden. Naast het overdragen van kennis is er op de Gomarus oog voor het aanleren van vaardigheden, zoals plannen, overleggen, onderzoeken, keuzes maken, discussiëren, rapporteren en presenteren. Huiswerk is een verlengstuk van het onderwijs op school. Het is enerzijds bedoeld als voorbereiding op de lessen, anderzijds om voldoende vaardigheid te krijgen in het toepassen van het geleerde.

Opbrengsten

De opbrengsten van het onderwijs op de Gomarus zijn goed. De slagingspercentages liggen al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Van groot belang is het, er voor te zorgen dat leerlingen hun niveau vast kunnen houden. Op de Gomarus is er extra veel aandacht voor dat thema. Behalen leerlingen de resultaten die op grond van hun mogelijkheden verwacht mogen worden? Het volgen van de leerlingen in hun ontwikkelingen staat dan ook hoog in het vaandel.

Teams en secties

Om het onderwijs zo goed en zo effectief mogelijk aan te bieden, heeft de Gomarus gekozen voor een dubbele aansturing. Aan de ene kant staat het team, een groep mensen die verantwoordelijk is voor de gezamenlijk resultaten van de leerlingen en van het team zelf; aan de andere kant staat de sectie, de vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het vak. De teams worden aangestuurd door de teamleiders en de secties door de sectieleiders, die uiteindelijk beide weer vallen onder de verantwoordelijkheid van een directeur onderwijs. 

Schoolklimaat

Onderdelen die het schoolklimaat bepalen zijn onder andere veiligheid, een positieve sfeer, omgangsvormen, schoolregels en allerlei activiteiten om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te vergroten. Het werk-, leer- en leefklimaat op de Gomarus wordt over het algemeen ervaren als prettig en open in een ontspannen sfeer. Docenten zijn betrokken en enthousiast. Leerlingen en ouders/verzorgers geven in enquêtes aan dat ze de school waarderen. We hechten veel waarde aan een goede pedagogische en didactische relatie tussen docent en leerling. De docent als opvoeder en didacticus weet zowel voor de groep als voor de individuele leerling de juiste aanpak en het juiste niveau te vinden voor een goede overdracht van kennis en vaardigheden. Activiteiten worden effectief toegepast om de leerlingen daadwerkelijk aan het leren te krijgen en de docent weet een goed opvoedingsklimaat te creëren. Het onderwijs op onze school gedijt wanneer het plaatsvindt in een ordelijke en veilige omgeving.