Dit zijn onze locaties

Bezoekadres

Hoofdgebouw

   

Locatie

Zaltbommel

   

Dependance

Gorinchem

 
Hoefslag 11 Oude Bosscheweg 4 Lange Slagenstraat 1 
4205 NK Gorinchem 5301 LA Zaltbommel 4205 BV Gorinchem 
T 0183 - 610 361 T 0183 - 730670 T 0183 - 610440 
info@gomarus.nl zaltbommel@gomarus.nl   

Postadres

 

 

 

Bankrekening

 
Postbus 425 www.gomarus.nl Het rekeningnummer van onze school   
4200 AK  Gorinchem info@gomarus.nl is IBAN: NL85 RABO 0368 7359 74  
    t.n.v. Stichting Chr. VO op ref. grondslag  
    te Gorinchem.