HET KONTAKT, 14 november 2007

 

Gomarus-leerlingen actief op Streektaalmiddag

 ‘Neffe’ of  ‘nost’ of gewoon ‘naast’? ‘Gèère’ of ‘graog’? ‘Watter’ of ‘wotter’ of ‘waoter’ of gewoon ‘water’?

’t Leek afgelopen zaterdagmiddag, 3 november 2007, soms net een Babylonische spraakverwarring in De Til in Giessenburg, waar de Stichting Streektaal Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de jaarlijkse Streektaalmiddag had georganiseerd. Leerlingen  van de Gomarus-scholengemeenschap uit Gorinchem verzorgden o.l.v. docent De Groot na de pauze een afwisselend programma over streektaal.

 We begonnen met: “Klèèn, klèèn kleuterke, wa doe-de in m’nen hof?”. Althans dat hing er van af, waar je vandaan kwam. Christine Kraaijeveld uit Meulenèèrsgrèèf zong: “Klaain, klaain kleutertie...”. Docent Van Ooijen uit Nederhemert dikte de verschillen even flink aan. Docent De Groot uit Spijk belichte de enorme variatie aan dialecten rond Gorinchem. Leerlingen van de Gomarus wonen in een straal van zo’n 30 km om Gorinchem en brengen al deze dialecten mee naar school. De Groot, zeer geinteresseerd in streektaal, deed de laatste 5 jaar onderzoek onder zijn leerlingen naar dit prachtige cultuurverschijnsel. Dit resulteerde in een artikelenserie in de schoolkrant ‘Gomare’ en uiteindelijk in de website www.dialectopgomarus.nl . Lenard Schouten uit Poederooijen, oud-leerling en bouwer van de website vertelde vervolgens hoe de site in elkaar zit.

Vervolgens deden twee leerlingen: Henri de Groot uit Spijk en Daniëlle Makop uit Hardinxveld een stukje in dialect: “ ‘k Gaoi temee eerst is nor d’n dokter!”. Daarna kwam de presentatie “Een vergelijking van dialecten”. De Groot noemde steeds een woord in Standaardnederlands. Vervolgens spraken Corline Versteeg uit Aalburg, Van Ooijen uit Nederhemert, Lenard Schouten uit Poederooijen, Henri de Groot uit Spijk, Judith Makop uit Hardinxveld en Christine Kraaijeveld uit Molenaarsgraaf dat woord uit in hún dialect. Dit leverde veel spontane reacties, aanvullingen en nuanceringen op uit de zaal. We sloten de middag af met een stukje van Corline, Christine en Lenard.

Na afloop kregen we veel complimenten en veel bezoekers bleven nadiscussiëren over woorden, taalverschijnselen en streektaalvarianten.

 

 

 

 

 

Bijschrift groepsfoto:

Dialect-groepje van de Gomarus op de Streektaalmiddag in Giessenburg,

met v.l.n.r.:

Judith Makop, Henri de Groot, Lenard Schouten, Daniëlle Makop, Meneer Van Ooijen, Meneer De Groot, Corline Versteeg, Christine Kraaijeveld.