Argumenten vóór dialect:

1. Dialect is cultuur! Oude gebouwen worden beschermd; dialect is ook hêêl oud: generaties voor ons hebben het gesproken. Daar moet je zuinig op zijn!

2. Dialect én Nederlands naast elkaar leren als kind, is goed voor je 'talenknobbel' zo bleek uit onderzoek in Gent.

3. Dialect is handig. Of je een nederlands woord met een ‘ei’ of ‘ij’  schrijft? In het Spijkse dialect klinkt de ‘ij’ gewoon als ‘ij’ (wij lopen op de dijk); maar de ‘ei’ wordt uitgesproken als ‘aai’ of als èè (de gèèt loopt in de waai).

4. Nu een meer gevoelsargument: ik vind het fijn en vertrouwd om in mijn 'moers'-taal te spreken. Vooral als ik een goed gesprek heb/ emoties een rol spelen val ik gauw terug in mijn oude, vertrouwde taaltje. Ik vind dat daarvoor respect moet zijn!