Organisatie

De school is opgedeeld in een aantal teams, namelijk vmbo-bk (+ lwoo), mavo, onderbouw havo/vwo en bovenbouw havo/vwo. De onderwijskundige verantwoordelijkheid is ondergebracht bij een tweetal directeuren. Beiden zijn directeur onderwijs, met dien verstande dat één directeur verantwoordelijk is voor de teams en één directeur verantwoordelijk is voor de secties. Binnen de schoolsoorten vormen een groep mentoren en andere docenten een team. Dezen worden aangestuurd door een teamleider. Een sectie is een onderwijskundige eenheid rond een vak. Deze wordt aangestuurd door een sectieleider. Naast het organisatorische aspect is de menselijke maat belangrijk in dit concept: leerlingen weten welke docenten bij hun klas horen en personeelsleden weten zich verantwoordelijk voor een overzichtelijk deel van de school. De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor alle ondersteunende diensten binnen de school.

Dhr. J. de Deugd, directeur Bedrijfsvoering

Ir. Chr. J. Flikweert, voorzitter College van Bestuur

Dhr. A.W.A. ter Harmsel, directeur onderwijs secties

Dhr. C. van Rijswijk, directeur onderwijs teams