Verkeersveiligheid

Op de Gomarus Scholengemeenschap besteden we regelmatig aandacht aan verkeersveiligheid. In de eerste maanden van het schooljaar worden er in diverse klassen gastlessen gegeven. Op deze manier werken we aan bewustwording van gevaarlijke situaties en risicovol gedrag. Dit vinden wij nodig omdat veel van onze leerlingen op de fiets komen en vaak in grote groepen, grote afstanden afleggen. De zone rondom de school is sinds 2015 uitgeroepen als schoolzone, hier wordt extra aandacht gevraagd voor respectvolgedrag in het verkeer. Want vooral het ‘gedrag’ kan veel veiliger. Helpt u/jij mee?