Projectonderwijs

Iedere Shakespeareklas krijgt drie uur per week projectonderwijs. Dit projectonderwijs wordt gegeven tijdens de woensdagochtend. De projecten worden gegeven door verschillende projectdocenten. Ieder project duurt zes weken.

Inhoudelijke eisen project

Voor de projecten zijn leerdoelen en leerinhouden geformuleerd. De leerdoelen zijn afgeleid van de doelstelling van Shakespeare. Ieder project moet zoveel mogelijk gericht zijn op het behalen van de volgende doelen:

Leerlingen ontwikkelen zich cognitief, metacognitief en sociaal-emotioneel.

De leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd om cognitieve uitdagingen aan te gaan door verder te kijken dan hun eigen interesses en doordat het project het niveau van de reguliere lessen te overstijgen.

Leerlingen ontwikkelen een bredere kijk op de wereld/samenleving en ontwikkelen een onderzoekende houding.

Leerlingen worden uitgedaagd om hun executieve en metacognitieve vaardigheden uit te breiden.

Voor de leerinhouden maken we gebruik van Criteria voor uitdagend aanbod van het SLO. Hieraan voegen we als schoolspecifiek criterium toe dat de leerling binnen een project verschillende keuzemogelijkheden heeft.

Kaders project

Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen, zijn een aantal kaders geformuleerd:

Leerlingen werken bij ieder project uit een projectboekje.

Projectdocenten verantwoorden hun project met behulp van een format.

Ieder project bestaat uit achttien inhoudelijke lesuren. Tussen de projecten is een tussenweek gepland, waarin de leerlingen het oude project afronden en/of het nieuwe project opstarten.

Projectdocent

De projectdocenten hebben tijdens de projecten een meer coachende rol dan de traditionele rol van een docent. In Hoogbegaafd – de rol van de school hebben we uitgebreid omschreven welke competenties we van projectdocenten verwachten.

Praktijk

Leeromgeving: Iedere woensdagmorgen zijn een aantal theorielokalen, twee computerlokalen en een praktijklokaal beschikbaar voor de Shakespeareklassen. Binnen deze ruimtes werken de leerlingen zo zelfstandig mogelijk individueel of in groepen aan de projecten.

Excursies: In het kostenoverzicht voor ouders is een bedrag van € 50,- per jaarlaag opgenomen voor excursies in het kader van Shakespeareprojecten.

Projectavond: Ieder jaar wordt een projectavond georganiseerd. Per project presenteren de leerlingen minimaal 15 minuten voor ouders, docenten en belangstellenden.

Onderwerpen: Het aanbod van projecten wisselt per schooljaar. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen tijdens schooljaar 2016-2017:

 • Let’s Make Books!
 • Bestuurskunde
 • Verrassingsproject door leerlingen uit de bovenbouw
 • First Lego League
 • Mode
 • Eureka!Cup
 • Planologie
 • Architectuur
 • Concert
 • Beeldende vorming
 • Nederlands Landschap

Toetsing/Afronding

Ieder eindproduct wordt inhoudelijk beoordeeld met behulp van een beoordelingsmodel en telt mee voor de overgang van de leerling.

De ontwikkeling van de leerling wordt niet beoordeeld met een cijfer. Er wordt na ieder project een schriftelijke reflectie per leerling ingevoerd in het leerlingvolgsysteem.

Bij afronding van de onderbouw ontvangen de leerlingen een Gomarus-certificaat waarop de onderwerpen van de projecten en het eindcijfer staan.

Lees verder