Lessentabel

In de lessentabel van iedere Shakespeareklas is drie uur projectonderwijs opgenomen ten koste van 3 uur regulier onderwijs. Verschillende vakken werken daarom in één van de drie jaarlagen met urenreductie. Deze vakken krijgen de gelegenheid deze uren te compenseren met projecten die aansluiten bij hun vakgebied. Daarbij geldt als voorwaarde dat het project voldoet aan de inhoudelijke eisen en kaders voor een project en dat er ruimte is in het rooster. De vakdocenten die lesgeven met reductie hebben de opdracht de reguliere lesstof te compacten, zodat de Shakespeareklas in de reguliere lessen in minder tijd dezelfde leerstof verwerkt als de andere vwo-klassen.