Shakespeareklassen

In iedere jaarlaag van de onderbouw vwo wordt minimaal één Shakespeareklas samengesteld. Het reguliere onderwijsaanbod van deze klassen wordt in kortere tijd aangeboden, zodat er ruimte is voor extra projectonderwijs. Dit projectonderwijs is bewust aanbod gestuurd om de leerdoelen zo goed mogelijk te kunnen behalen. Coaching is tevens een belangrijk aspect van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen.

Projectonderwijs

Iedere Shakespeareklas krijgt drie uur per week projectonderwijs. Dit projectonderwijs wordt gegeven tijdens de woensdagochtend. De projecten worden gegeven door verschillende projectdocenten. Ieder project duurt zes weken.

Lees verder

Coaching

Een belangrijk leerdoel van Shakespeare is dat leerlingen zich niet alleen cognitief, maar ook metacognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen. Daarom is coaching een belangrijk onderdeel van het extra onderwijsaanbod aan de Shakespeareklassen.

Lees verder

Lessentabel

In de lessentabel van iedere Shakespeareklas is drie uur projectonderwijs opgenomen ten koste van 3 uur regulier onderwijs.

Lees verder