Doelstelling

 • De gaven van leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie worden erkend en gebruikt (goed rentmeesterschap).
 • De leerlingen worden gemotiveerd en gestimuleerd om extra cognitieve uitdagingen aan te gaan.
  • Voorkomen dat leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie onderpresteerders worden.
  • Onderpresteerders begeleiden om cognitieve uitdagingen aan te kunnen gaan.
 • De leerlingen ontwikkelen zich intellectueel én sociaal-emotioneel.
 • De vaardigheden van leerlingen worden versterkt.
  • Aandacht voor executieve- en onderzoeksvaardigheden staat centraal in het onderwijsaanbod en de begeleiding.
  • Leerlingen worden meer en beter voorbereid op hun vervolgstudie en functioneren in de maatschappij.
 • Binnen de reguliere lessen blijkt uit de gedifferentieerde aanpak dat er oog is voor verschillen onder leerlingen, waaronder de behoeften van leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie.
 • Leerlingen presteren naar vermogen.
  • De ‘zesjescultuur’ onder de leerlingen verdwijnt.
  • Het behalen van resultaten boven de acht wordt positief gewaardeerd.
Ons logo bestaat uit een blauw vierkant en een roodkleurige amoebe vorm. Het blauwe vierkant staat symbool voor het reguliere onderwijs en de maatschappij: rigide en neigend naar uniformiteit. De roodkleurige amoebevorm staat symbool voor de levendige, ongrijpbare geest van onze leerlingen: creatief en grensverleggend. Deze symboliek laat goed zien dat we enerzijds onze leerlingen de mogelijkheid bieden hun gaven te gebruiken en anderzijds leren dat samenleven aanpassing vraagt van ieder individu.
   

Lees verder