Maatschappelijke stage

Maatschappelijke Stage (MaS) is een vorm van stage die tot doel heeft leerlingen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Dit in tegenstelling tot de beroepsstages die erop gericht zijn het beroepsbeeld en/of de vakkennis te vergroten. MaS is ten dienste van een ander. Leerlingen die MaS doen, ervaren hoe leuk het is om ‘gewoon’ iets voor ‘de naaste’ te doen. Voor MaS zijn veel varianten te bedenken: collecteren voor een goed doel, meehelpen tijdens een verkoping van de kerk, een stichting of vereniging enz. MaS is voor alle leerlingen verplicht. Voor alle niveaus geldt een verplichting van in totaal dertig uur gedurende de hele schoolloopbaan.