Loopbaanbegeleiding

De decanen ondersteunen de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) bij het maken van keuzes met betrekking tot de persoonlijke loopbaan; dit wordt ook wel loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) genoemd. Lob is voor ieder niveau en ieder leerjaar verschillend, de leerlingen krijgen een programma dat past bij hun niveau en leerjaar. Op de vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg begint dit programma in klas 1, op de mavo in klas 2 en op de havo en het vwo in klas 3. Ieder programma bestaat uit verschillende activiteiten, waarvan we er hieronder een aantal noemen.

Voor alle niveaus:

• Voorlichtingsavonden voor (leerlingen en hun) ouder(s)/verzorger(s).
• Studie- en beroepskeuzemarkt: verschillende opleidingen en beroepenvelden presenteren zich aan belangstellende leerlingen en ouders/verzorgers.
• Osb (oriëntatie op studie en beroep): voorlichtingslessen met betrekking tot de keuzemogelijkheden die de leerlingen hebben.
• Bezoeken voorlichtings- en meeloopdagen.
• Persoonlijke gesprekken.

Specifiek voor het vmbo en mavo:

• Pso (praktische sectororiëntatie) in klas 2: leerlingen ‘snuffelen’ aan de verschillende sectoren waaruit het vmbo bestaat en leggen diverse bedrijfsbezoeken af.
• Stage: in de vorm van een stageweek of dag bij een bedrijf of een instelling.
• Beroepenschool: binnen vmbo-bk en lwoo krijgen leerlingen in het eerste leerjaar al te maken met achttien verschillende beroepen.

Contact met de decaan 

 Verder is er voor de leerlingen en de ouders/verzorgers informatie te vinden op de site van onze school (zowel op het leerlingen- als ouderweb). Leerlingen en/of ouders/verzorgers die een gesprek willen met één van de decanen kunnen (bij voorkeur op donderdag) daarvoor contact opnemen met de desbetreffende decaan:

• vmbo-b & k: dhr. O.C.P. Buitendijk;
• mavo: mw. A.C. Droogendijk;
• havo: mw. M.J. Reijnders;
• vwo: dhr. J.W. Kortleven.

Wijziging vakkenpakket

Alleen in bijzondere gevallen kan besloten worden tot wijziging van een gekozen vakkenpakket. Een team, dat bestaat uit decaan, teamleider, vakdocent en eventueel mentor neemt een beslissing over de aanvragen die tot de herfstvakantie worden ingediend. Aanvragen kunnen niet gehonoreerd worden als de inzet voor het vak dat de leerling wil wijzigen, onvoldoende is. Dit laatste geldt ook voor het laten vallen vaneen zogenoemd ‘extra vak’.