Huiswerkbegeleiding

Op de Gomarus Scholengemeenschap wordt dagelijks na schooltijd huiswerkbegeleiding georganiseerd door Lector Studiebegeleiding, voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals:

  • Vakinhoudelijke problematiek
  • Moeite met organiseren, plannen en vooruitwerken
  • Verkeerde leermethodiek en -strategie
  • Weinig motivatie en/of discipline
  • Thuis geen goede werkplek en teveel afleiding
  • Specifieke leer- of gedragsproblematiek (bijvoorbeeld dyslexie, faalangst of adhd)

Deze onderwerpen krijgen bij huiswerkbegeleiding veel aandacht. De leerling krijgt elke dag een eigen planning, waarop vermeld staat wat er die op dag van hem of haar verwacht wordt. Dit is naast het maken en leren van het huiswerk voor de volgende dag vaak ook voorbereiding op overhoringen, of extra werken aan moeilijke vakken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan planning, structureren, motivatie en zelfvertrouwen. Alle gegevens, resultaten en vorderingen worden in het online leerlingvolgsysteem StudyAssist bijgehouden en er is regelmatig contact met ouders, mentor en docenten.

De huiswerkbegeleiding wordt maandag tot en met donderdag op de Gomarus gegeven, van 14:45 uur tot 17:45 uur, en is bestemd voor leerlingen uit alle leerjaren van alle niveaus.

Lector Studiebegeleiding hanteert voor leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap aangepaste tarieven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lectorstudiebegeleiding.nl. Ook kunt u direct contact met Lector Studiebegeleiding opnemen via telefoonnummer 0882211444 of per e-mail: info@lectorstudie.nl.
 

Bijlessen
Als leerlingen tegen studieproblemen aanlopen waar zij zelf niet uitkomen, kan bijles uitkomst bieden. Het is mogelijk om op school individueel bijles te krijgen van één van de medewerkers van Lector Studiebegeleiding. Tijdens de bijles wordt gekeken waar de knelpunten liggen en er wordt uitgebreid uitleg geven en geoefend. Daarnaast kan er huiswerk voor de volgende bijles opgegeven worden, zodat de leerling extra oefening heeft. De leerling werkt steeds toe naar de volgende overhoring: een goed resultaat hiervoor behalen is één van de voornaamste doelen. Er is contact met ouders en waar nodig met de docent van het betreffende vak. De bijlessen duren één uur en worden na schooltijd op de Gomarus gegeven. Lector hanteert voor leerlingen van de Gomarus aangepaste tarieven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lectorstudiebegeleiding.nl. Ook kunt u direct contact met Lector Studiebegeleiding opnemen via telefoonnummer 0882211444 of per e-mail: info@lectorstudie.nl.