Studiekeuze

Het is de bedoeling dat je in de loop van vwo 4, 5 en 6 tot een studiekeuze komt. De decaan (J.W. Kortleven) helpt je bij het maken van een goede keuze.

Om te komen tot een keuze worden in de loop van drie jaar de volgende activiteiten ondernomen:

  • Je hebt in vwo 4 en in vwo 5 tenminste één gesprek met je decaan. In vwo 6 heb je tenminste twee gesprekken met je decaan. 
  • In vwo 4 krijg je inloggegevens om een account te maken voor de website van Qompas. Tijdens een decaanles zal uitgelegd worden hoe het werkt. Het is de bedoeling dat je het 'Stappenplan' maakt tot en met tenminste stap 5. In dit stappenplan zit bijvoorbeeld een studiekeuzetest, een interessetest, en een competentietest.
  • Je onderneemt zelf allerlei activiteiten. Hierbij kun je denken het bezoeken van de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt, aan open dagen van Hogescholen en Universiteiten, meeloopdagen van Hogescholen en Universiteiten, meelopen met een beroepsbeoefenaar en het doen van één of meer (digitale) proefstudies.

Aan het einde van vwo 4 moet je voor 20 uur aan activiteiten hebben ondernomen. Als je Qompas hebt afgerond (dus stap 1 t/m 5 ) levert dat al 7 uur op. De overige 13 uur kan dan bestaan uit bijvoorbeeld twee open dagen en een bezoek aan de studie- en beroepenmarkt van dinsdagavond 1 november 2016.

Aan het einde van vwo 5 moet je in het totaal (dus inclusief de uren van vwo 4) 50 uur aan activiteiten hebben ondernomen. Doe dit jaar nog één of meer open dagen en probeer ook alvast één of twee meeloopdagen te plannen.

Aan het einde van vwo 6 moet je totaal 60 uur aan activiteiten hebben ondernomen. Doe nog een proefstudeerdag en/of meld je aan voor een proefstudie.

Bij de studiewijzers zie je ook een studiewijzer voor het decanaat met als titel bijvoorbeeld '4 vwo osb decanaat'. Daarin kun je verslagen van je activiteiten inleveren. Je hoeft dus niet alles te doen wat daar staat, maar je moet gewoon genoeg doen. In de studiewijzer zit ook een document met wat tips voor het maken van een verslag. Wat er in elk geval in moet komen te staan is:

  • Hoeveel uur de activiteit heeft gekost. Vermeld de reistijd apart.
  • Waar ben je geweest en wat heb je gedaan.
  • Wat is de invloed van deze activiteit op je studiekeuze (Is je belangstelling gewekt voor een studie, weet je nu zeker dat je dit nooit gaat doen, ben je aan het twijfelen gebtracht e.d.) en geef ook aan waar dat door komt.
  • Wat ga je nu verder doen om tot een juiste keuze te komen?

Na het lezen van het verslagje ken ik er, ook afhankelijk van de kwaliteit, uren aan toe. Deze uren komen te staan in het examendossier bij het vak 'osb'. Let dus op: dit zijn geen cijfers maar uren. Het totaal van deze uren moet dus uiteindelijk op 60 komen.

Met name meeloopdagen vallen vaak onder schooltijd. Daartoe mag je verlof aanvragen. In het totaal mag je 19 lesuren verzuimen in de loop van klas 4, 5 en 6. Je moet een verzuimverzoek tenminste één week van te voren bij je decaan inleveren. Het verzuimverzoek vind je hier. Het advies is om deze uren vooral te besteden in klas 5 en 6.

In de gang bij lokaal 2.19 hangt een prikbord. Daarop hangen aankondigingen van open dagen, proefstuderen, meeloopdagen en andere informatie van diverse hogescholen en universiteiten. Neem er geregeld kennis van.

Hieronder staan diverse sites met informatie die je goed kunt gebruiken voor je studiekeuze.

Heb je een vraag rond studie- en beroepskeuze? Je bent welkom op mijn kamer (2.52; tegenover lokaal 2.19) of stuur een mailtje.

J.W. Kortleven

_________________________________________________________________________________________