Profielkeuze

Jullie moeten dit jaar een profielkeuze maken. Hiervoor worden er onder meer drie decanenlessen gehouden. We maken daarbij gebruik van de methode Qompas. Bekijk de website van qompas.nl alvast maar eens.

De presentatie die tijdens de voorlichtingsavond van woensdag 12 december en maandag 18 december 2017 is getoond is hier te vinden. 

Dinsdagavond 6 februari 2018 wordt de inspiratieavond gehouden. Diverse beroepsbeoefenaars op hbo- en wo-niveau komen dan vertellen over hun beroep.

Dinsdaguituiui DdDinsIn de folder v3 2017-2018 staat informatie over de profielkeuze in vwo 3.

Overstappen naar de havo? Als je twijfelt tussen vwo en havo is het goed om te weten dat het niet mogelijk is om in de loop van klas 4 vwo over te stappen naar de havo (en dit geldt natuurlijk ook voor vwo 5). Als je overstapt moet dat dus gebeuren van klas 3 vwo naar 4 havo, of van 4 vwo naar 5 havo. In beide gevallen moet natuurlijk wel aan de overgangsnormen worden voldaan.

Hieronder staan documenten met de lessentabellen en de vooropleidingseisen hbo/wo.

Lessentabel vwo 2018-2021

Lessentabel havo 2018-2020

Alle hbo-studies met vooropleidingseisen (voor vwo) op een rijtje (pdf) 

Alle wo-studies met vooropleidingseisen op een rijtje (pdf)

Van profiel naar studie: wat kun je met welk profiel studeren? (studiekeuze123.nl)?

Toelichting op de vwo-lessentabel:

 • Verticaal staan de vier profielen waaruit een keuze gemaakt moet worden (NT: natuur en techniek; NG: natuur en gezondheid; EM: economie en maatschappij; CM: cultuur en maatschappij).
 • De vakken in het eerste (blauwe) blok zijn voor iedereen verplicht. Er moet alleen een keuze gemaakt worden uit Duits of Frans.
 • Voor het profieldeel en het profielkeuze deel geldt dat je deze vakken krijgt tenzij er een keuze gemaakt moet worden als er 'of ' tussen de vakken staat.
 • Uit de keuzevakken moet één vak gekozen worden.
 • Voor het profiel NT heb je dus alleen de keuze tussen Frans of Duits en economie of biologie.
 • Voor het profiel CM heb je dus alleen de keuze uit tekenen of muziek.
 • Het is ook mogelijk om in CM wiskunde A in plaats van wiskunde C te kiezen.
 • Kies je in het profiel NT ook het vak biologie, dan voldoet je vakkenpakket ook aan de wettelijke eisen voor NG.
 • Kies je in het profiel NG ook de vakken wiskunde B en natuurkunde, dan voldoet je vakkenpakket ook aan de wettelijke eisen voor NT.
 • Kies je in het profiel EM muziek of tekenen, dan voldoet je vakkenpakket ook aan de wettelijke eisen voor CM.
 • Het breedste pakket waar je vrijwel alle studies mee kunt doen is NG met wiskunde B, natuurkunde en economie.
 • Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid om geschiedenis als keuzevak bij NG of NT te kiezen. Dit alleen onder de voorwaarde dat het in het rooster gaat passen. Zorg er voor dat je een tweede keuze achter de hand hebt.

Voor vragen kun je terecht bij je decaan dhr. J.W. Kortleven.