Informatie over vervolgopleidingen voor leerlingen van het VMBO bk klas 4:

Leerplicht:

 • Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet.
 • Op de website http://www.leerplicht.net vindt u meer informatie over de Leerplichtwet en hoe deze wordt toegepast.

Kwalificatieplicht

 • Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden.
 • Op je 18e jaar minimaal niv. 2 opleiding hebben afgerond.
 • Niet afgerond: Dan kan het zijn dat de leerling tot zijn 23e jaar leerplichtig blijft.

Leerplicht ambtenaar

 • De leerplichtambtenaar controleert of de kwalificatieplicht wordt nageleefd. Ook geeft hij voorlichting aan jongeren over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet.
 • De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven.
 • Ouders of verzorgers –en ook jongeren zelf- zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken door de leerplichtambtenaar als dat niet gebeurt. Eventueel volgen er sancties

Begeleiding bij het keuzeproces: de rol van de school, de leerling en de ouders

Welke mogelijkheden zijn er na het VMBO?

 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Bedrijfsopleidingen (Let op dat het wel een erkende opleiding is!)

Welke leerwegen zijn er binnen het MBO?

 • MBO-Bol de school stage variant
 • MBO-Bbl de werken leren variant

Welke niveaus zijn er binnen het MBO?

 

Niveau

Naam/beroep

Duur

1

Assistent-opleiding
Bouwplaatsassistent/ zorghulp

0,5 – 1 jaar

2

Basisberoepsopleiding
Helpende/ verkoopmedewerker

1 a 2 jaar

3

Vakopleiding
Allround meubelmaker/ Verzorgende

2 – 3 jaar

4

Middenkaderopleiding
Verplegende/ uitvoerder afbouw en onderhoud

3 – 4 jaar

 

Wat doet de Gomarus?

 • Zoeken naar opleidingen/ beroepen op internet voor de leerlingen (In de methode op de afdelingen)
 • Iedere leerling kan een gesprek met de decaan aanvragen middels de mail.
 • Mogelijkheid gesprek ouders op ouderavonden
 • Studie- en beroepenmarkt organiseren op de decanen altijd de avond voor de landelijke dankdag: 
 • Bezoeken van studiebeurzen
 • Indien nodig afname beroepen/interesse test
 • Gesprek met de mentor/decaan
  De decaan is te vinden op donderdag in kamer 0.54
  (De rest van de week via e-mail te bereiken)
 • Meeloopdag bij bedrijf en/of ‘nieuwe’ school
 • Iedere leerling heeft een studie loopbaan dossier opgebouwd (U kunt deze raadplegen via deze link)

Wat verwachten wij van de leerling?

 • Denk goed na over wat je wilt na het VMBO?
 • Vanaf nu (nog meer) gaan oriënteren op de mogelijkheden die er zijn binnen het MBO (internet, kranten, tijdschriften, foldermateriaal, studiebeurzen etc.)
 • Op tijd beginnen met zoeken naar een baan als je een bbl-opleiding wilt gaan doen
 • Leerjaar 4: In oktober/november en/of februari/maart gesprek met de decaan (zorg dat je voorbereid bent)
 • Wacht niet tot het laatste moment met het zoeken naar een vervolg opleiding!

Wat kunt u als ouders doen?

Betrokkenheid tonen, door bijvoorbeeld:

 • spreken over toekomstplannen
 • meegaan naar de studie- en beroepenmarkt
 • bezoeken open dagen MBO, bedrijven en instellingen
 • Zorg dat uw kind ingeschreven staat per 1 april bij een Rijkserkende instelling!
 • Indien nodig met ouderavond en gesprek plannen met de decaan van uw kind

Rekening houden met de capaciteiten  en interesse van uw kind

Waar met u op letten met het kiezen van een vervolg opleiding?

 • Aanbod van opleidingen
 • Inhoud van de opleiding
 • Ervaringen van anderen
 • Hoe komt de sfeer over?
 • Afstand
 • Erkende opleiding (!)
 • Identiteit

Wie is er verantwoordelijk voor de inschrijving op het MBO?
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kind op een erkende vervolgopleiding. Iedere leerling krijgt van zijn/haar decaan medio November een DDD code waar zij zich mee in kunnen schrijven. Inschrijving vind plaats via het internet. Het webadres kunt u terug vinden op de brief die u kind heeft ontvangen. In de maand April moet iedere leerling ingeschreven staan voor een erkende vervolg opleiding. Als het nodig is kan de decaan u bij staan bij het aanmelden voor een vervolgopleiding.

In augustus of begin september krijgt iedere leerling een code (DDD) waarmee hij/zij zich moet aanmelden bij het MBO. Iedere leerling moet voor 1 mei ingeschreven staan voor een vervolg opleiding. Begin hier vroeg genoeg mee! Het kan voorkomen als je te lang wacht met aanmelden dat bepaalde opleidingen vol zitten!

De site van het DDD is www.digitaaldoorstroomdossier.nl

Ben jij je DDD code kwijt? Mail dan naar ocpbuitendijk@gomarus.nl

Verder nog vragen? Neemt u gerust contact met mij op,

Met vriendelijke groet,

O.C.P. Buitendijk
Decaan VMBO bk

Om het digitaal portfolio van uw kind in te zien klikt u op het plaatje hieronder.