VMBO-bk

Wat doet de decaan VMBO bk?

Een decaan is een taak of functie in het Nederlands voortgezet onderwijs. In veel gevallen, zeker op kleinere scholen, is de decaan tevens docent. Op grote scholengemeenschappen zijn meerdere decanen actief.

De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun ouders bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. De decaan beschikt daartoe over een groot aantal hulpmiddelen in de vorm van voorlichtingsbrochures van instituten voor mbo. Hij kan tevens adviseren over de studiefinanciering. Ook digitale middelen staan de decaan en de leerlingen ten dienste, bijvoorbeeld in de vorm van een beroepsinteressetest.

De decaan verzorgt in overleg met klassementoren en of teamleiders voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. De decaan houdt leerlingen en ouders op de hoogte van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van vervolgopleidingen. Via het decanaat worden regelmatig tijdschriften verspreid onder de leerlingen.

In Nederland zijn twee verenigingen waarin schooldecanen zijn georganiseerd:

De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders richt zich vooral op loopbaanbegeleiding en aansluiting met het vervolgonderwijs.

De Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders richt zich vooral op leerlingbegeleiding en -zorg.

Dit jaar is de Gomarus begonnen met het uitrollen van een vernieuwde LOB methode.Deze methode is het studieloopbaandossier dat iedere leerling mee neemt van klas 1 tot en met 4.  Naast dit studieloopbaandossier zijn er binnen deze omgeving een capaciteiten en beroepskeuze test. Het programma wat wij op de Gomarus gebruiken heet Qompas. Vraag gerust eens de inlogcode aan uw kind om zo op de hoogte te blijven van het keuzeproces van uw kind.

Hier onder kunt u doorklikken naar de betreffende leerlaag van uw kind: 

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4