Welkom in HAVO-5!

Wat wordt er in havo 5 van je verwacht. Je moet nog 15 slu’s (studielasturen) halen. Die krijg je door opendagen, proefstudeerdagen en meeloopdagen te doen. Valt een meeloopdag op een schooldag dan kan je verlofaanvragen via SOM. In havo 4 en 5 krijg je in totaal 13 uur hiervoor. Je moet uiteindelijk een vervolgstudie kiezen. Dit zal een mbo of hbo-studie zijn.

 

  1. Inschrijfdatum

Inschrijven via studielink kan tot 1 mei. Voor sommige studies waarvoor een selectie bestaat (numerus fixus) is de uiterste aanmelddatum zelfs 15 januari. Bij deze nieuwe, decentrale selectie wordt er ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de aspirant-student. Voor 15 april hoor je dan of je toegelaten wordt zodat er nog tijd is om je in te schrijven voor een andere studie.

 

  1. Opendagen meeloopdagen, proefstuderen

Ook dit jaar ga nog verder oriënteren en verdiepen d.m.v. meeloopdagen of proefstuderen om tot een goede studiekeus te komen. Zonder persoonlijke ervaring kan je niet verantwoord kiezen.

 

  1. Gesprek met de decaan

Begin van het schooljaar heb je een gesprek met de decaan over de voortgang van je studiekeus. Als het nodig is wordt er nog een 2e gesprek gepland.

 

  1. Inschrijven hoe doe je dat

In dit filmpje van de rijksoverheid wordt uitgelegd hoe je moet inschrijven

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs

De aanmelding bij een hogeschool of universiteit verloopt via www.studielink.nl

Om in te kunnen schrijven is een DigiD-code nodig. Deze moet dus eerst aangevraagd

worden. Dit kan via www.digid.nl

De onderwijsinstelling doet een studiekeuzecheck om te controleren of jou keus past.

 

  1. Sociaal leenstelsel

Studiefinanciering kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). https://duo.nl/particulier/scholier/

Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering in het hoger onderwijs veranderd. Een leenmogelijkheid (studievoorschot) heeft de basisbeurs vervangen. De aanvullende beurs en de ov-jaarkaart blijven wel bestaan.

 

Handige sites:

 

Kijk nog eens terug bij 4 havo

 

alles over aanmelden hbo via studielink

http://info.studielink.nl/nl/decanen/Pages/default.aspx

 

Informatie van de IB-groep over studiefinanciering

https://www.duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/

 

Startstuderen.nl is het centrale informatiepunt van de overheid voor scholieren en aankomende studenten. De website geeft informatie over zaken als profielkeuze, studiekeuze, geldzaken, huisvesting en afstuderen.

 

Op deze site van de rijksoverheid staat de meest up to date informatie. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

 

 

  Naam   Grootte  
Folder HAVO-5 2017-2018 (195 KB)
OSB-5h (7 MB)