Welkom bij het decanaat HAVO

Agenda 3 havo

11 – 13 oktober      Profielkeuzedagen

29 - november        Deadline qompas

30 – november       Inhaaldag qompas

13 – december        Voorlichting profielkeus 3 havo

6 – februari            Inspiratieavond 3 havo

Maart                     Voorlopige profielkeuze in zermelo, advisering R2

April                      Gesprek met de decaan en dan de definitieve profielkeus

 

Agenda 4 havo

26 – oktober            Studie- en beroepen markt

December/januari    Student in de klas

Mei                          Gesprek met de decaan

 

Agenda 5 havo

26 – oktober            Studie- en beroepen markt

14 - Januari             Uiterste datum inschrijven studie met selectie

30 – april                Uiterste datum inschrijven

 Links

Informatie over de profielkeuze havo 3.

Informatie over het traject van de studiekeus havo 4.

Informatie over het traject van de studiekeus in havo 5 en inschrijven.

Verzuimverzoek moet via SOM minimaal 1 week van te voor worden aangevraagd.

 

A.J. Kaan

ajkaan@gomarus.nl

HAVO-3
HAVO-4
HAVO-5