Overgangsnormen

In de loop van het cursusjaar krijgen de leerlingen drie keer een cijferrapport. Alle rapporten zijn nauwkeurig tot één cijfer achter de komma. Het eindrapport bestaat uit het gemiddelde van de drie cijferrapporten, alle rapporten tellen even zwaar. De eindcijfers worden afgerond op hele getallen. Een eindcijfer lager dan 4 is niet toegestaan.

Via de website van de school kunnen zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) ook op tussenliggende momenten alle cijfers raadplegen. Leerling en ouder(s)/verzorger(s)hebben hiervoor een persoonlijke inlogcode ontvangen.

Een onvoldoende op het rapport voor godsdienst accepteren we niet zomaar. Hier wordt met de leerling en/of de ouders/verzorgers over gesproken.

Wanneer een leerling aan het einde van het cursusjaar in de bespreekzone zit, overwegen de docenten tijdens de rapportenvergadering of er misschien redenen zijn om de leerling toch te bevorderen. De rapportenvergadering houdt daarin rekening met:

 a. rapportcijfers;

 b. vaardigheden/leerlingkenmerken: inzicht, leer-/werkhouding en motivatie;

 c. de Cito-score, het advies van de basisschool en de uitslag van de CVS-toets. Het uiteindelijke besluit is voorbehouden aan de genoemde rapportenvergadering. U kunt achteraf bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Dat is alleen mogelijk als er achteraf informatie blijkt te zijn die op de rapportenvergadering niet bekend was.

 

vmbo-bk

mavo

onderbouw havo/vwo

bovenbouw havo/vwo