Uw kind naar de Gomarus?

1. Aanmelden

Indien u overweegt om uw kind op één van de locaties van de Gomarus aan te melden dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen. klik hier

U dient wel een BSN nummer van de aan te melden leerling bij de hand te houden. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig, kunt u dat op het formulier aangeven. De zorgcoördinator neemt dan contact met u op.

Voor leerlingen die vanuit groep 7 de overstap willen maken naar het Voortgezet Onderwijs, zijn speciale regels. De basisschool moet daarvoor contact opnemen met de Gomarus.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie. U kunt bellen naar 0183-610361 of mailen naar administratie@gomarus.nl.

 

2. Advies / Heradvies in verband met de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Het advies dat de basisschool geeft aan uw kind, is leidend op onze school. De basisschool mag zowel een enkelvoudig advies als een meervoudig advies geven. Als school voor voortgezet onderwijs zullen we bij een meervoudig advies kiezen voor plaatsing op het hoogste niveau, mits er een heterogene (gemengde) klas is óf als u als ouder(s) aangeeft dit niet te willen.

Mocht uw kind de eindtoets PO dusdanig goed maken dat de score een hoger niveau aangeeft, dan wat de basisschool heeft geadviseerd, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool is niet verplicht het advies bij te stellen. Mocht het advies toch worden bijgesteld, dan zullen wij als VO-school hier gevolg aan geven als de basisschool dit gewijzigde advies aan ons doorgeeft. Er kan een situatie ontstaan dat onze opleiding ‘vol’ is. Als VO-school zullen we proberen een passende oplossing te vinden, maar het kan betekenen dat u een andere school moet kiezen voor uw kind. Of de plaatsing in het eerder aangegeven niveau handhaven. Bij een niveau dat vol dreigt te raken, zullen we de broertjes-zusjes-regeling hanteren, wat betekent dat ouders met al één of meerdere kinderen op onze school voorrang krijgen.

 

Bekijk hieronder de Kommarus voor groep 8:

 

Naam   Grootte  
Er zijn geen bestanden gevonden...